KONSULTATION AV PROBLEMBETEENDE

Vad är ett problembeteende? Det finns otroligt många olika situationer som en hundägare kan uppleva som problematiska i relationen med sin hund. Det kan vara att hunden drar i kopplet eller att hunden gör utfall mot bilar eller andra hundar. Listan kan göras lång. Således kan man säga att det som du upplever som ett problem med din hund är ett problembeetende.

Genom min utbildning till hundkurator och den erfarenhet hundarna genom åren gett mig har jag vid de flesta konsultationerna kunnat visa ägaren en väg för att lösa problemen.

Det som vi upplever som problembeteende behöver inte alltid från hundens sida vara trots. Det kan finnas bakomliggande orsaker till problemet som chock eller annat obehag vilket gett upphov till rädsla, agressivitet, ångest, misstänksamhet m.m och skapat mentala blockeringar. I dessa fall måste man avdramatisera det obehagliga och stärka det goda ledarskapet. Allt bra ledarskap skapar trygghet oavsett vad vi åsyftar.

ARBETSMETOD

Vid mina konsultationer träffas vi företrädesvis i min bostad. Vi börjar med att fika och lär känna varandra på ett avspänt sätt. Tillsammans skapar vi en öppen och harmonisk atmosfär så att hunden känner sig lugn och blir motaglig för mentala signaler. Eftersom varje individ är unik anpassas sedan träningsmomenten till såväl individen som till problemet. Målsättningen är att nå en helhetsbild i samförstånd mellan Dig och din Hund. I de fall det framgår att problembeteendet orsakats av fysiologiska orsaker som gett upphov till smärta utfärdar jag remiss till legitimerad veterinär.